ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2191
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/143/08 w sprawie: zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXIII/143/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2192
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/133/08 w sprawie: cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
XXI/133/08
Status
Zmieniony
Lp: 2193
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/144/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/133/2008 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
XXIII/144/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2194
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/145/08 w sprawie: zmianiająca uchwałę Nr XVI/97 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/145/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2195
Data podjęcia
2007-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XVI/97/07 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/97/07
Status
Zmieniony
Lp: 2196
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/146/08 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.
Nr aktu prawnego
XXIII/146/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2197
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/147/08 w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.
Nr aktu prawnego
XXIII/147/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2198
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/148/08 w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny.
Nr aktu prawnego
XXIII/148/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2199
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/149/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zalesienie gruntów rolnych na terenie Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXIII/149/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2200
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/150/08 w sprawie Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
XXIII/150/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji