ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LXXIII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIII/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LXXII/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Nr aktu prawnego
LXXII/482/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ew. 57/11 położonej w obrębie Knopin, gm. Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LXXII/481/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
LXXII/480/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LXXII/479/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
LXXII/478/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście oraz zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
LXXII/477/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXXII/476/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji