ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027 dla Gminy Dobre Miasto”.
Nr aktu prawnego
LXV/445/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/104/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXV/444/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LXV/443/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXV/442/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXV/441/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Nr aktu prawnego
LXV/440/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
Nr aktu prawnego
LXV/439/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalania cennika za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
LXV/438/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXV/437/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXV/436/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji