ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXVII/493/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXXVII/492/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXVI/491/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVI/490/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna”.
Nr aktu prawnego
LXXVI.489/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXVI/488/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
LXXV/487/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Dobrego Miasta z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.
Nr aktu prawnego
LXXIV/486/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LXXIII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIII/484/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji