ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ew. 57/11, 57/16 położonych w obrębie Knopin, gm. Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LV/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobre Miasto do roku 2030.
Nr aktu prawnego
LV/359/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022-2031.
Nr aktu prawnego
LV/358/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LV/357/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia pisma przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Dobrym Mieście dotyczącego zakłócenia spoczynku nocnego przez bar "Dobrzanka".
Nr aktu prawnego
LIV/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LIV/355/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 160541N - Tadeusza Kościuszki w Dobrym Mieście, poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
Nr aktu prawnego
LIV/354/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała – Dobre Miasto”.
Nr aktu prawnego
LIV/353/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotraszewie, gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LIV/352/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, której wartość rynkowa przekracza 100.000,00 zł.
Nr aktu prawnego
LIV/351/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji