Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3291
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/299/05 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Pionierów 5a w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
XLII/299/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3292
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/298/05 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Garnizonowej nr 22 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Faustyny Kowalskiej w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
XLII/298/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3293
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/297/05 w sprawie: udzielenia pożyczek mieszkańcom wsi.
Nr aktu prawnego
XLII/297/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3294
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/296/05 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/267/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego w Gminie Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XLII/296/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3295
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/295/05 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowo-mieszkalno-usługowych przy ulicy Olsztyńskiej".
Nr aktu prawnego
XLII/295/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3296
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/294/05 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin".
Nr aktu prawnego
XLII/294/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3297
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/293/05 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem, przebudową gazociągów oraz projektem organizacji ruchu na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście".
Nr aktu prawnego
XLII/293/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3298
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/292/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Warszawskiej, Kolejowej, Zwycięstwa, Gdańskiej, Łużyckiej.
Nr aktu prawnego
XLII/292/05
Status
Zmieniony
Lp: 3299
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/291/05 w sprawie: zmian w budżecie na 2005r.
Nr aktu prawnego
XLII/291/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3300
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XLII/290/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet oraz zwroku kosztów podróży służbowej sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
Nr aktu prawnego
XLII/290/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji