Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3321
Data podjęcia
2004-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXII/222/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXII/222/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3322
Data podjęcia
2004-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXII/221/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXII/221/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3323
Data podjęcia
2004-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXII/220/04 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłane nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXII/220/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3324
Data podjęcia
2004-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXII/219/04 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXII/219/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3325
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/218/04 w sprawie: nadania sztandaru Gimnazjum Publicznemu im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
XXXI/218/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3326
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/217/04 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXXI/217/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3327
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/216/04 w sprawie: zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXXI/216/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3328
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/215/04 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
XXXI/215/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3329
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/214/04 w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Nr aktu prawnego
XXXI/214/04
Status
Zmieniony
Lp: 3330
Data podjęcia
2004-10-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXI/213/04 w sprawie: zmian w uchwale określającej zasady stosowania bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i stosowania umownych stawek oprocentowania.
Nr aktu prawnego
XXXI/213/04
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji