Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3341
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 zw sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3342
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3343
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/247/04 w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
XXXVI/247/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3344
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/246/04 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną.
Nr aktu prawnego
XXXVI/246/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3345
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/245/04 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.
Nr aktu prawnego
XXXVI/245/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3346
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/244/04 zw sprawie: zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005".
Nr aktu prawnego
XXXVI/244/0
Status
Obowiązujący
Lp: 3347
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/243/04w sprawie: podjęcia współpracy z Gminą Dywity w sprawie realizacji "Pilotażowego Programu Leader +" w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Nr aktu prawnego
XXXVI/243/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3348
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/242/04 w sprawie: budżetu gminy Dobre Miasto na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/242/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3349
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/241/04 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/241/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3350
Data podjęcia
2004-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXV/240/04 w sprawie: przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji Miasta Dobre Miasto".
Nr aktu prawnego
XXXV/240/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji