Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
BF.0050.57.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Dobre Miasto w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.56.2024
Status
Zmieniony
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
IN.0050.55.2024.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.54.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2024r.
Nr aktu prawnego
BF.0050.53.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.52.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta
Nr aktu prawnego
LXXXI/528/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
LXXXI/527/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
LXXXI/526/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego.
Nr aktu prawnego
LXXXI/525/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji