Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.20.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.4.2024.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
OK.0050.19.2024.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.18.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia w Gminie Dobre Miasto koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.15.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu jej działania.
Nr aktu prawnego
OK.0050.14.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście dokonujących czynności kontrolnych
Nr aktu prawnego
Og.0050.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.12.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
OK.0050.11.2024.UM
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji