Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3251
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/252/04 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin.
Nr aktu prawnego
XXXVI/252/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3252
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/251/04 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3253
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/250/04 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/233/04 z dnia 1 grudnia 2004r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/250/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3254
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/249/04 w sprawie: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XXXVI/249/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3255
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 zw sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3256
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3257
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/247/04 w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
XXXVI/247/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3258
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/246/04 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną.
Nr aktu prawnego
XXXVI/246/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3259
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/245/04 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.
Nr aktu prawnego
XXXVI/245/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3260
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/244/04 zw sprawie: zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005".
Nr aktu prawnego
XXXVI/244/0
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji