Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Dobrym Mieście, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
Nr aktu prawnego
LXXIX/514/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
LXXIX/513/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXIX/512/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIX/511/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024-2034.
Nr aktu prawnego
LXXIX/510/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
LXXIX/509/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2033.
Nr aktu prawnego
LXXIX/508/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok .
Nr aktu prawnego
LXXIX/507/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny-Majątek.
Nr aktu prawnego
LXXIX/506/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
LXXIX/505/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji