Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.246.2023.AS
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
Og.0050.245.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Dobre Miasto uczestnikom projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz określenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu
Nr aktu prawnego
FR.0050.244.2023.MHW
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.243.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.242.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu budżetu gminy Dobre Miasto na 2024rok określonego zarządzeniem nr BF.0050.213.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 listopada 2023r.
Nr aktu prawnego
BF.0050.241.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.240.2023.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.239.2023.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Dobre Miasto w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
ZK.0050.238.2023.PM
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia części nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia OSP w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.237.2023.CR
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji