Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.226.2023.AS
Status
Nieobowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminie Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
Og.0050.225.2023.KK
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dobrego Miasta
Nr aktu prawnego
LXXVIII/504/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/503/2023
Status
Uchylony
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/502/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/501/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024"
Nr aktu prawnego
LXXVIII/500/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVIII/499/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVIII/498/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Jesionowa na lata 2023 - 2030"
Nr aktu prawnego
LXXVIII/497/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji