Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kudypy o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
LXXVIII/496/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXVIII/495/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
LXXVIII/494/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.224.2023.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.223.2023.AS
Status
Nieobowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.18.2023.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
OK.0050.222.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.221.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
IN.0050.220.2023.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.219.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.218.2023.AP
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji