ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2022r.
Nr aktu prawnego
BF.0050.121.2022.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.120.2022.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.119.2022.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.118.2022.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.117.2022.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.116.2022.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.115.2022.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.114.2022.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.113.2022.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.112.2022.UM
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji