Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia OSP w Orzechowie.
Nr aktu prawnego
IN.0050.46.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia OSP w Praslitach.
Nr aktu prawnego
IN.0050.45.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia części nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia OSP w Smolajnach.
Nr aktu prawnego
IN.0050.44.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
OK.0050.43.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
OK.0050.42.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 10 przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.41.2024.MZG
Status
Uchylony
Lp: 47
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.40.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.39.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Nr aktu prawnego
OK.0050.38.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 13 przy ul. Orła Białego w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.37.2024.MZG
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji