Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Jednostki Budżetowe

Szczegóły informacji

Środowiskowy Dom Samopomocy 7 niebo w Piotraszewie

Informacja ogłoszona dnia 2014-01-28 12:15:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba:
11-040 Dobre Miasto
Piotraszewo 7
tel: (89) 539 94 62
e-mail:

Kierownik: Monika Damszel

www.facebook.com/sdsdobremiasto

Zakres działalności:
ŚDS jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dobre Miasto, powołaną w celu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.
ŚDS ma charakter placówki pobytu dziennego i działa w dni robocze 8 godzin dziennie,
w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób pełnoletnich, niewymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, zamieszkujących na terenie Gminy Dobre Miasto.
Do ŚDS mogą być również przyjmowane osoby mieszkające na terenie innych gmin pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień.

Do zadań ŚDS należy:
1) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,
2) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne (aktywne) uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku,
3) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego,
4) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywanych czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.

W zakresie realizacji powyższych zadań ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,
w szczególności poprzez:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu: dbałość o wygląd zewnętrzny, nauka higieny, umiejętności praktycznych, trening kulinarny i gospodarowania własnymi finansami,
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
4) poradnictwo psychologiczne, zapewnienie odpowiedniej opieki,
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz urzędowych,
7) terapię ruchową.

W celu realizacji powyższych zadań ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami) uczestników, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami
i innymi związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Pawtel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pawtel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-28 12:14:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-28 12:15:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-26 14:49:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3421 raz(y)