ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnejDrukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2020-06-19 13:12:45

Termin załatwienia

Do 2 miesięcy

Miejsce załatwienia

Bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 12
W toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie w Referacie Spraw Obywatelskich pokój nr 2

Sposób załatwienia

Postępowanie administracyjne o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.z 2020r., poz. 256 ze zm.). W toku prowadzonego postępowania organ kompletuje materiał dowodowy w postaci oględzin lokalu, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanowienia przez Sąd pełnomocnika dla nieobecnego, wskazanego przez stronę celem reprezentowania w postępowaniu ( w toku dalszego postępowania pełnomocnik obejmuje pozycję strony w postępowaniu o wymeldowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ gminy wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu
- decyzji administracyjnej o odmowie wymeldowania
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 2.

Wymagane Dokumenty

1.Podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Dobrego Miasta z opisem okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę. Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca lokalu)
2.Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, akt notarialny, przydział na lokal spółdzielczy, odpis z księgi wieczystej.
3.Dowody, dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę (np. protokół wykonania eksmisji przez Komornika Sądowego)
4.Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika
5.Dowód dokonania opłaty za decyzję
6.Dowód dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

10 zł opłata za decyzję
17 zł opłata za udzielenie pełnomocnictwa
W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo – brak opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci oględzin lokalu, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego, wskazanego przez stronę, celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Postępowanie o wymeldowanie może być prowadzone przez organ gminy również z urzędu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (jednolity tekst  Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Hanusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-18 14:27:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-19 13:12:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 13:12:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony