ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2020-10-08 09:41:53

Termin załatwienia

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest od razu pod warunkiem, że akt, na podstawie którego zostanie ono wydane, znajduje się w rejestrze stanu cywilnego - prowadzonym w systemie informatycznym. Jeśli nie, akt musi zostać do rejestru przeniesiony. Wówczas, zaświadczenie wydawane jest: • w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli akt stanu cywilnego w wersji papierowej przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście. • w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli akt stanu cywilnego w wersji papierowej przechowywany jest i innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju.

Miejsce załatwienia

Miejsce złożenia wniosku: do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

Sposób załatwienia

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Miejsce odbioru

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, pok. Nr 5.
  • listownie na podany we wniosku adres,
  • w formie dokumentu elektronicznego.

Wymagane Dokumenty

Dokument tożsamości do wglądu.
Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 38 zł.
Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – czynnej w godzinach pracy Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Dobre Miasto nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Uwagi

 UWAGA: Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463
z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony