ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rozgraniczenie nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Rozgraniczenie nieruchomości

Szczegóły informacji

Rozgraniczenie nieruchomości

Wydział: Referat Inwestycji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 10:36:12

Termin załatwienia

1. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów Burmistrz Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i o upoważnieniu wskazanego przez wnioskodawcę geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczających. 2. Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek.

Miejsce załatwienia

Pok. Nr 6

Telefon kontaktowy

89 61 61 924

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6


 


Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto pok. 7

Wymagane Dokumenty

1. Pisemne podanie o rozgraniczenie nieruchomości wraz z załącznikami:
a) aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości;
b) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości rozgraniczanych;
c) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
d) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanych do rozgraniczenia;
e) zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych;
f) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Opłaty

1. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł na podstawie części I pkt 53 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.2111).
2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Uwagi

1. Wydanie decyzji zatwierdzającej granice poprzedza dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami przed włączeniem dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.
3. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.
4. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).
5. W przypadku sporu co przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.
6. Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo Żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
7. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 

Podstawa prawna

1. Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)
2. Art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 20234r. poz. 572)
3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 2111)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Wyszyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 10:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 10:36:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06 12:22:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony