ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowejDrukuj informacjęSprawa: Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Szczegóły informacji

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wydział: Referat Inwestycji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 10:55:23

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi od 2 do 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Miejsce załatwienia

pok. 6

Telefon kontaktowy

89 61 61 924

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wydaje Burmistrz w formie Zarządzenia. Po wyrażeniu zgody na zbycie dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi od 2 do 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6


 


Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto pok. 6,7

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 

Uwagi

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jezeli:
1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,stosownie do art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
3. jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,a także organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pozytku publicznego
4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
5. sprzedaz nieruchomości następuje na rzecz jej uzytkownika wieczystego,
6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
7. ma stanowić wkład niepienięzny (aport) do spółki albo wyposazenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub majątek tworzonej fundacji,
8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest połozona.
9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,
10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej
11. jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznym-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
12. jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021r. poz.1899 ze zm.).
2. Uchwała Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Dobre Miasto.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Wyszyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 10:55:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 10:55:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23 09:22:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony