ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wydział: Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 11:16:11

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po otrzymaniu dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 61 279

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-04 Dobre Miasto, pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
Dla zdarzeń powstałych do 30 czerwca 2019 r. należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.
Dla zdarzeń powstałych od 1 lipca 2019 r.

Opłaty

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr XVI/112/2011  Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości

zmiana: Uchwała Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

zmiana: Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r.

- zmiana: Uchwała Nr XLVII/321/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/260/2013 Rady MIejskiej w Dobrym MIeście z dnia 21 lutego 2013 r.

- zmiana: Uchwała Nr LVII/387/2014 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 lutego 2013r. oraz Uchwałą Nr XLVII/321/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 września 2013 r.
 
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a §1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa.
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu.
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w/g siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście na indywidualny nr rachunku bankowego (informacja pod nr tel. 89 6162711)
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
- Uchwała Nr XLVII/297/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Autuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Autuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 11:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 11:16:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 08:35:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony