ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportuDrukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportu

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportu

Wydział: Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 12:18:36

Termin załatwienia

Deklaracje składa się w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania/wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego w terminie 14 dni od nie zaistnienia zmiany.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 62 711

Sposób załatwienia

Zobowiązanie w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa, dlatego też ustalenie wysokości podaktu od środków transportowych odbywa się na podstawie złóżonych deklaracji.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-04 Dobre Miasto, pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 i DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Uwagi

A. Wysokość podatku od środków transportowych winna być naliczana przez podatnika i wykazana w deklaracji sporządzonej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - atr. 67 a § 1 pkt 3, art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłącie skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Olsztynie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych. Zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
Nr Konta - 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001 - WBS Oddz. w Dobrym Mieście

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

2.Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- zmiana: Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Sarniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Sarniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 12:18:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 12:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 08:37:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony