ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie MałżeńskieDrukuj informacjęSprawa: Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Szczegóły informacji

Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 14:49:10

Termin załatwienia

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia będą obchodzić 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków.

Adres e-mail

Atbq38CXSky9mbunD/fESskJFVCqHAyAxf5BMoMKTtPzaiFczIQE31Tj2cLnxuwyhwMWwFKTrgxPxkysmoUO/w==

Sposób załatwienia

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Małżonkowie zainteresowani przyznaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinny złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście, pisemne zgłoszenie jubileuszu z prośbą o wystąpienie z wnioskiem o nadanie tego odznaczenia.
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, po otrzymaniu zgłoszenia małżonków, przygotowuje wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przesyła go do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, wniosek kierowany jest do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, który wnioskował o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinien w ciągu 6 miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu, zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której odznaczeni zostanie wręczone jubilatom.

Wymagane Dokumenty

Pisemne zgłoszenie jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.

Opłaty

Złożenie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłacie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2004 r. nr 277, poz. 2743 z póź. zm.)
« powrót do poprzedniej strony