ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – ŚLUB CYWILNY Drukuj informacjęSprawa: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – ŚLUB CYWILNY

Szczegóły informacji

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – ŚLUB CYWILNY

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 15:05:27

Termin załatwienia

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Miejsce załatwienia

Małżeństwo może zostać zawarte w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju lub poza USC w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwa uczestników np. w plenerze. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu poza urzędem, jeśli uzna, że wybrane miejsce ceremonii nie spełnia wymagań.

Sposób załatwienia

Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powinno być złożone w wybranym urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi zawarcie małżeństwa. W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa poza USC, zapewnienie składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa.
 
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które:
 • są pełnoletnie,
 • nie są w związku małżeńskim,
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie są rodzeństwem,
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej,
 • nie są w stosunku przysposobienia.
Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może zawrzeć małżeństwo, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Miejsce odbioru

-

Wymagane Dokumenty

 • dokumenty tożsamości narzeczonych do wglądu,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego – w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa np. w plenerze.
 • dowód wniesienia opłaty dodatkowej - w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa np. w plenerze.
Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem, należy złożyć:
 • dokument, który potwierdzi, że cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba ta może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może zawrzeć małżeństwo. W takiej sytuacji należy przedłożyć  orzeczenie sądu w tej sprawie.
 • odpis aktu urodzenia cudzoziemca,
 • jeśli cudzoziemiec był wcześniej w związku małżeńskim należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
UWAGA: Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być urzędowo przetłumaczone tj.: przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeśli cudzoziemiec nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku –zobowiązany jest zapewnić tłumacza lub biegłego.

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 84 zł.
Wysokość opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza USC wynosi 1 000 zł.
Opłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – czynnej w godzinach pracy Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Dobre Miasto nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463z późn.zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U.  z 2015 r., poz. 180).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Bujwid
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Bujwid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-11 15:05:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-11 15:05:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 08:51:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony