Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 14:48:14

Termin załatwienia

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest od razu pod warunkiem, że akt, na podstawie którego odpis zostanie wydany, znajduje się w rejestrze stanu cywilnego - prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Jeśli nie, akt musi zostać do niego przeniesiony. Wówczas, odpis wydawany jest: • w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli akt stanu cywilnego w wersji papierowej przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście; • w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli akt stanu cywilnego w wersji papierowej przechowywany jest w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju.

Miejsce załatwienia

Wniosek o wydanie odpisu można złożyć do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

Sposób załatwienia

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy:
 • skrócone – treść aktu uwzględniająca treść wzmianek dodatkowych,
 • zupełne – dosłowne powtórzenie treści aktu ze wzmiankami dodatkowymi,
 • wielojęzyczne – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać każda osoba, której akt dotyczy oraz:
 • jej małżonek,
 • wstępni,
 • zstępni,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.
Wstępni, to członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
Zstępni, to potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki.
UWAGA: Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Miejsce odbioru

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, pok. Nr 5 (parter budynku),
 • listownie na podany we wniosku adres,
 • w formie dokumentu elektronicznego.

Wymagane Dokumenty

Dokument tożsamości do wglądu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 • 22 zł za odpis skrócony i wielojęzyczny,
 • 33 zł za odpis zupełny.
Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – czynnej w godzinach pracy Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Dobre Miasto nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Bujwid
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Bujwid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-11 13:22:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-11 14:48:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30 08:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2726 raz(y)