ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenia Burmistrza Dobrego Miasta znak: SK.6220.15.2022.MM z dnia 12.08.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy Magdalena Miśko
12:58:00 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Obwieszczenia Burmistrza Dobrego Miasta znak: SK.6220.15.2022.MM z dnia 12.08.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy Magdalena Miśko
12:55:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o wydanym postanowieniu znak: SK.6220.15.2022.MM z dnia 12.08.2022 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożenia obowiązku sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni słonecznej "Jesionowo" o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr
(widoczna od 2022-08-12 00:00:00)
Magdalena Miśko
12:54:11 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o wydanym postanowieniu znak: SK.6220.15.2022.MM z dnia 12.08.2022 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożenia obowiązku sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni słonecznej "Jesionowo" o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr
(widoczna od 2022-08-12 00:00:00)
Magdalena Miśko
12:51:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o wydanym postanowieniu znak: SK.6220.15.2022.MM z dnia 12.08.2022 r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożenia obowiązku sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni słonecznej "Jesionowo" o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr
(widoczna od 2022-08-12 00:00:00)
Magdalena Miśko
10:39:14 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej tj. 428/11 i 428/12 obrębu nr 0002 miasta Dobre Miasto, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, z przeznaczeniem na na cele upraw warzyw i i roślin jednorocznych. Jolanta Łukaszewicz
10:31:39 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej tj. działka nr 178/11, 178/16 z tego parcela o pow. 0,0009 ha obrębu nr 0004 miasta Dobre Miasto, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalno-użytkowe tj. grunt pod schodami które prowadzą do lokalu niemieszkalnego przy ul. Orła Białego 12. Jolanta Łukaszewicz
09:49:20 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nr 575/1 o pow. 0,6199 ha z której wydzielono parcelę o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych. Jolanta Łukaszewicz
09:15:50 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne tj. działka nr 102 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 9, położona przy ul. Zygmunta Sierakowskiego 9, obrębu nr 2, miasta Dobre Miasto. Jolanta Łukaszewicz
08:01:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny ZK.0050.122.2022.PM Maciej Głowala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony