ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:06:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Knopin" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 43, obręb Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Sylwia Nawrocka
13:05:56 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Knopin" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 43, obręb Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. (
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Sylwia Nawrocka
13:04:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta informujące o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Knopin" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 43, obręb Knopin, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. (
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Sylwia Nawrocka
08:09:37 Edycja elementu informacja Informacja o wyniku przetargu znak IN.6810.2.8.2022.MZG z dnia 19 maja 2022 r.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Marta Zofińska-Głowacz

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:22:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmieniony załącznik nr 1 do oferty Opis oferowanego sprzętu - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Edyta Kozłowska
13:22:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Edyta Kozłowska
13:21:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Edyta Kozłowska
13:20:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienie treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Edyta Kozłowska
13:20:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Edyta Kozłowska
11:24:44 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście Edyta Kozłowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony