ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:48:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny FR.0050.108.2024 Maciej Głowala
09:19:41 Upublicznienie elementu informacja IV sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Arkadiusz Szymakowicz
07:43:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans skonsolidowanyb JST 2023 - Nazwa elementu do którego przynależy - Sprawozdania Maciej Głowala

Zmiany z dnia: 2024-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:29 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o zapoznanie się Decydentów z protokołami pokontrolnymi NIK z tego obszaru dostępnymi na stronach nik.gov.pl
(widoczna od 2024-06-14 00:00:00)
Magdalena Miśko
12:45:27 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta zawiadamia,że na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Praslitach z siedzibą Praslity 61, 11-040 Dobre Miasto wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia – w drodze decyzji - lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie garażu w budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na działce nr 245/1 położonej w obrębie Praslity, dla której inwestorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Praslitach.
(widoczna od 2024-06-14 12:00:00)
Karolina Korbicz
12:43:35 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta zawiadamia, że na wniosek przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolnej 241, 10-804 Olsztyn działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez reprezentantów firmy ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia – w drodze decyzji - lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 20/1, 25/7 położonych w obrębie Swobodna, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A.
(widoczna od 2024-06-14 12:00:00)
Karolina Korbicz
11:37:49 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie ciągu pieszorowerowego na odcinku Dobre Miasto – Głotowo o długości ok. 3600 m i szerokości min. 2 m, od działki ewid. nr 456 obr. 1 m. Dobre Miasto do działki ewid. nr 146 obr. Głotowo gm. Dobre Miasto Arkadiusz Szymakowicz
09:34:17 Upublicznienie elementu informacja Informacja o przyznaniu dotacji celowej klubowi sportowemu - Miejski Klub Sportowy Arkadiusz Szymakowicz
09:31:59 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Og.0050.107.2024.PM Maciej Głowala
09:31:42 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Og.0050.62.2019.ZP Maciej Głowala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony