Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:10 Upublicznienie elementu informacja Informacja o przyznaniu dotacji celowej klubowi sportowemu - Klub Sportowy "Pogoda Kickboxing Dobre Miasto" Arkadiusz Szymakowicz
12:39:06 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych na działkach: nr 192/2, obręb 0008 Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, nr 181, obr. 0007 Łęgno, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, nr 168, obr. 0004 Praslity, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, nr 319/3, obr. 0003 Bzowiec, gm. Dobre Miasto, pow. olsztyński, oraz nr 193/2, 193/3, obr. 0013 Rogiedle, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, kablem telekomunikacyjnym w ciągu linii kolejowej nr 221 na odcinku Dobre Miasto - Braniewo, w ramach inwestycji pn.
(widoczna od 2024-03-01 00:00:00)
Magdalena Miśko
12:25:34 Edycja elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 332/10 o pow. 0,0053 ha , położonej przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki obręb nr 0002 miasta Dobre, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne. Jolanta Łukaszewicz
12:25:05 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/5 o pow. 0,0040ha z tego grunt o pow. 0,0022 ha, położonej przy ul.Wojska Polskiego obręb nr 0002 miasta Dobre, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto - grunt pod garażem murowanym w zabudowie szeregowej.
(widoczna od 2024-03-04 00:00:00)
Jolanta Łukaszewicz
12:14:56 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu: IN.6810.61.2023.JŁ z dnia 26.02.2024r.
(widoczna od 2024-03-04 00:00:00)
Jolanta Łukaszewicz
10:23:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy - Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej Edyta Kozłowska
08:20:44 Upublicznienie elementu informacja Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Arkadiusz Szymakowicz

Zmiany z dnia: 2024-02-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:08 Edycja elementu informacja Osiedla Kadencja 2019-2024 Arkadiusz Szymakowicz
15:14:28 Edycja elementu informacja Skład Rady Miejskiej w Dobrym Mieście - Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) Arkadiusz Szymakowicz
15:11:14 Edycja elementu informacja Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Szymakowicz

Nawigacja między stronami listy informacji