ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 5/2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "Podleśna I" na części dz. 207/4 obręb Podleśna
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 5/2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "Podleśna I" na części dz. 207/4 obręb Podleśna
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Praslity dz. nr 261/2, gm. Dobre Miasto
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2018 znak: SK.6220.19.2016.WW z dnia 28.06.2018 r.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hali produkcyjnej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu DFM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie procesu termicznego przekształcania odpadów oraz powierzchniowej obróbki metali w m. Dobre Miasto , przy ul. Olsztyńskiej 28
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,25 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Głotowo dz. nr 309/3, gmina Dobre Miasto
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 16 w obrębie Łęgno, gm. Dobre Miasto
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "Podleśna I" na części dz. 207/4 obręb Podleśna
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w m. Knopin, gm. Dobre Miasto
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,25 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w obrębie Głotowo dz. nr 309/3, gmina Dobre Miasto

Nawigacja między stronami listy informacji