ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 95
Informacje ogólne 74504
Dane teleadresowe 19033
Kierownictwo Urzędu 65793
Referaty i samodzielne stanowiska 137617
Zadania 7213
Statut Gminy 11031
Regulamin organizacyjny 11913
Schemat Organizacyjny 12042
Organy Gminy 6402
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 9278
Rada Miejska - organ stanowiący 20331
Jednostki pomocnicze Gminy 32281
Jednostki organizacyjne 38530
Jednostki Budżetowe 76683
Posiadające osobowość prawną 26138
Instytucje kultury 15713
Procedury załatwiania spraw 404513
Akty prawne 1985840
Uchwały Rady Miejskiej 1821272
Stanowiska Rady Miejskiej 23980
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 922642
Projekty uchwał 26125
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 18846
Kadencja 2018-2023 8423
Majątek i finanse 17932
Projekt budżetu na 2024 rok 15
Projekt budżetu na 2023 rok 900
Projekt budżetu na 2022 rok 1306
Projekt budżetu na 2021 rok 1291
Projekt budżetu na 2020 rok 1395
Budżet Gminy Dobre Miasto 3688
2023 812
2022 651
2021 1284
2020 1988
2019 1646
2017 2750
2018 2953
2016 4169
2014 3888
2011 4125
2015 3291
2010 9110
2012 3422
2009 4279
2008 5290
2013 3649
2006 3921
2005 3984
2004 4239
2007 4550
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2470
2013 3267
2014 2760
2015 2758
2018 1607
2019 1347
2020 1882
2021 1204
2022 665
2023 672
Informacje o wykonaniu budżetu 60136
Sprawozdania z wykonania budżetów 32700
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21156
Sprawozdania Budżetowe 10545
Sprawozdania 5177
Raport o stanie gminy 2201
Raport za 2022 rok 379
Raport za 2021 rok 1105
Raport za 2020 rok 1082
Raport za 2018 rok 1313
Raport za 2019 rok 1121
Podatki i opłaty lokalne 50996
Oświadczenia majątkowe 84127
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 26249
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 4745
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 4318
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 4694
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 3072
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 3868
Oświadczenia majątkowe radnych składane w trakcie kadencji 2014-2018 2796
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 5721
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 2430
Rejestry, ewidencje, wykazy 16036
Ewidencje ogólnodostępne 9507
Ewidencje inne 5419
Rejestry ogólnodostępne 9603
Rejestry inne 4864
Udostępnianie danych 10219
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 24957
Ewidencja kąpielisk 5438
Wykazy ogólnodostępne 1901
Organizacje pozarządowe 12916
Aktualności 25204
Akty prawne 9043
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 29815
Sprawozdania z realizacji współpracy 22291
Baza organizacji pozarządowych 18587
Konsultacje 17232
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 92835
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 28753
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 3780
Sport 4085
Kontakty i współpraca 16345
Współpraca krajowa 8489
Współpraca międzynarodowa 9587
Strategia Rozwoju Gminy 15084
Oświata 13337
Ochrona środowiska 82539
Gospodarka wodna 3322
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 21492
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6429
AZBEST 7009
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 985
2019 rok 1090
2018 rok 1182
2017 rok 2210
2016 rok 536
2015 rok 2768
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1748
Łowiectwo 13382
Program Ochrony Środowiska 1905
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 1378
Zabytki 7870
Planowanie Przestrzenne 2646
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 1355
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 2614
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny – Majątek 249
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego 404
Polityka społeczna 42369
Profilaktyka 6737
Bezpieczeństwo ludności 1858
Kontrole 35303
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 37476
Petycje 30173
Druki do pobrania 146561
Rejestr Informacji o Środowisku 20082
Informacja turystyczna 35675
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 9330
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2869
Sesje Rady Miejskiej 37385
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 11791
Kadencja 2018-2023 40582
Imienne wyniki głosowania radnych 1945
Kadencja 2018-2023 35305
Interpelacje i zapytania 4100
Kadencja 2018-2023 48919

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 10599
Wyszukiwarka 3749
Statystyka 7629
Rejestr zmian 1856401
Redakcja Biuletynu 7970
Mapa serwisu 19576
Deklaracja dostępności cyfrowej 2759
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1897

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 16959
Zamówienia publiczne 493907
Plany zamówień publicznych 25481
Zapytania ofertowe 349692
Informacje o naborze 447196
Ogłoszenia 1938280
Ochrona Danych Osobowych 10242
Wybory 111340
Wybory Ławników 11006
Inicjatywy obywatelskie 4325
Gminny Portal Mapowy 11853
Budżet Obywatelski 4607
Edycja 2019 9021
Edycja 2018 8426
Edycja 2017 18156
Edycja 2016 5908
Edycja 2015 9582
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 11290
« powrót do poprzedniej strony