ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 97
Informacje ogólne 76837
Dane teleadresowe 20740
Kierownictwo Urzędu 67423
Referaty i samodzielne stanowiska 143014
Zadania 7433
Statut Gminy 11507
Regulamin organizacyjny 12430
Schemat Organizacyjny 12494
Organy Gminy 6514
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 9593
Rada Miejska - organ stanowiący 21166
Jednostki pomocnicze Gminy 33946
Jednostki organizacyjne 39561
Jednostki Budżetowe 79597
Posiadające osobowość prawną 26743
Instytucje kultury 15973
Procedury załatwiania spraw 426417
Akty prawne 2203262
Uchwały Rady Miejskiej 2065764
Stanowiska Rady Miejskiej 25096
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 1115343
Projekty uchwał 27958
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 19547
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 9155
Majątek i finanse 18557
Projekt budżetu na 2024 rok 233
Projekt budżetu na 2023 rok 1029
Projekt budżetu na 2022 rok 1415
Projekt budżetu na 2021 rok 1401
Projekt budżetu na 2020 rok 1512
Budżet Gminy Dobre Miasto 3696
2023 937
2022 760
2021 1387
2020 2138
2019 1756
2017 2853
2018 3075
2016 4293
2014 4005
2011 4238
2015 3391
2010 9242
2012 3524
2009 4371
2008 5410
2013 3749
2006 4019
2005 4084
2004 4351
2007 4657
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2492
2013 3378
2014 2879
2015 2862
2018 1696
2019 1468
2020 2044
2021 1301
2022 761
2023 796
Informacje o wykonaniu budżetu 64161
Sprawozdania z wykonania budżetów 34218
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 22317
Sprawozdania Budżetowe 11653
Sprawozdania 5757
Raport o stanie gminy 2570
Raport za 2022 rok 538
Raport za 2021 rok 1226
Raport za 2020 rok 1185
Raport za 2018 rok 1422
Raport za 2019 rok 1237
Podatki i opłaty lokalne 54274
Oświadczenia majątkowe 96695
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 26682
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 5123
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 5002
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 3305
Rejestry, ewidencje, wykazy 16438
Ewidencje ogólnodostępne 9747
Ewidencje inne 5546
Rejestry ogólnodostępne 9944
Rejestry inne 4977
Udostępnianie danych 10465
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 26239
Ewidencja kąpielisk 6017
Wykazy ogólnodostępne 2139
Organizacje pozarządowe 13522
Aktualności 26938
Akty prawne 9438
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 31482
Sprawozdania z realizacji współpracy 23403
Baza organizacji pozarządowych 19582
Konsultacje 18869
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 96648
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 31949
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 3916
Sport 4564
Kontakty i współpraca 16851
Współpraca krajowa 8668
Współpraca międzynarodowa 9799
Strategia Rozwoju Gminy 16982
Oświata 14693
Ochrona środowiska 86640
Gospodarka wodna 3670
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 22384
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6935
AZBEST 7588
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1028
2019 rok 1211
2018 rok 1283
2017 rok 2345
2016 rok 566
2015 rok 3010
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1876
Łowiectwo 15302
Program Ochrony Środowiska 2118
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 1501
Zabytki 8553
Planowanie Przestrzenne 3269
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 1511
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 2916
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny – Majątek 951
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego 1087
Polityka społeczna 44224
Profilaktyka 7626
Bezpieczeństwo ludności 2445
Kontrole 36718
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 39655
Petycje 34231
Druki do pobrania 153604
Rejestr Informacji o Środowisku 22778
Informacja turystyczna 36705
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 10125
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3263
Sesje Rady Miejskiej 41091
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 12981
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 44931
Imienne wyniki głosowania radnych 2074
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 40723
Interpelacje i zapytania 4227
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 52992

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 11208
Wyszukiwarka 4012
Statystyka 8024
Rejestr zmian 2206302
Redakcja Biuletynu 8389
Mapa serwisu 19920
Deklaracja dostępności cyfrowej 3152
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2346

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 18114
Zamówienia publiczne 525036
Plany zamówień publicznych 27816
Zapytania ofertowe 363685
Informacje o naborze 463267
Ogłoszenia 2099153
Ochrona Danych Osobowych 11708
Wybory 126739
Wybory Ławników 12112
Inicjatywy obywatelskie 4963
Gminny Portal Mapowy 12620
Budżet Obywatelski 4678
Edycja 2019 10062
Edycja 2018 9048
Edycja 2017 19227
Edycja 2016 6358
Edycja 2015 10295
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 12909
« powrót do poprzedniej strony