ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 93
Informacje ogólne 64571
Dane teleadresowe 11582
Kierownictwo Urzędu 57896
Referaty i samodzielne stanowiska 114777
Zadania 5674
Statut Gminy 8595
Regulamin organizacyjny 9092
Schemat Organizacyjny 9457
Organy Gminy 5850
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 7504
Rada Miejska - organ stanowiący 16121
Jednostki pomocnicze Gminy 26791
Jednostki organizacyjne 34174
Jednostki Budżetowe 63922
Posiadające osobowość prawną 22843
Instytucje kultury 13960
Procedury załatwiania spraw 286912
Akty prawne 1087734
Uchwały Rady Miejskiej 903181
Stanowiska Rady Miejskiej 15765
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 156528
Projekty uchwał 19253
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 16061
Kadencja 2018-2023 3513
Majątek i finanse 16088
Projekt budżetu na 2022 rok 331
Projekt budżetu na 2021 rok 347
Projekt budżetu na 2020 rok 444
Budżet Gminy Dobre Miasto 3655
2021 383
2020 672
2019 814
2017 1883
2018 1914
2016 3207
2014 2848
2011 3193
2015 2439
2010 8394
2012 2597
2009 3432
2008 4186
2013 2767
2006 3118
2005 3151
2007 3606
2004 3330
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2362
2013 2299
2014 1912
2015 1859
2018 706
2019 555
2020 500
2021 292
Informacje o wykonaniu budżetu 37219
Sprawozdania z wykonania budżetów 24238
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 14109
Sprawozdania Budżetowe 4673
Sprawozdania 1515
Raport o stanie gminy 1033
Raport za 2021 rok 125
Raport za 2020 rok 386
Raport za 2018 rok 619
Raport za 2019 rok 422
Podatki i opłaty lokalne 38600
Oświadczenia majątkowe 24880
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 25122
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2996
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2803
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 3276
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 1944
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 2658
Oświadczenia majątkowe radnych składane w trakcie kadencji 2014-2018 1959
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 4300
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 1459
Rejestry, ewidencje, wykazy 14627
Ewidencje ogólnodostępne 7836
Ewidencje inne 4496
Rejestry ogólnodostępne 7267
Rejestry inne 4110
Udostępnianie danych 8451
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 17095
Ewidencja kąpielisk 1707
Wykazy ogólnodostępne 369
Organizacje pozarządowe 10375
Aktualności 15843
Akty prawne 6283
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 19530
Sprawozdania z realizacji współpracy 14319
Baza organizacji pozarządowych 11972
Konsultacje 10278
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 74177
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 17353
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 2664
Sport 1475
Kontakty i współpraca 14043
Współpraca krajowa 7246
Współpraca międzynarodowa 7976
Strategia Rozwoju Gminy 6116
Oświata 6600
Ochrona środowiska 63911
Gospodarka wodna 1221
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 16111
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4103
AZBEST 3632
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 552
2019 rok 435
2018 rok 536
2017 rok 1264
2016 rok 361
2015 rok 1609
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 732
Łowiectwo 3940
Program Ochrony Środowiska 664
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 444
Zabytki 5031
Planowanie Przestrzenne 835
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 372
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 669
Polityka społeczna 31863
Profilaktyka 2289
Bezpieczeństwo ludności 213
Kontrole 25330
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 28109
Petycje 13162
Druki do pobrania 110829
Rejestr Informacji o Środowisku 7673
Informacja turystyczna 28831
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 4291
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1066
Sesje Rady Miejskiej 23527
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 6122
Kadencja 2018-2023 23070
Imienne wyniki głosowania radnych 1171
Kadencja 2018-2023 12530
Interpelacje i zapytania 3197
Kadencja 2018-2023 33796

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 8636
Wyszukiwarka 3045
Statystyka 6283
Rejestr zmian 1064610
Redakcja Biuletynu 6557
Mapa serwisu 18649
Deklaracja dostępności cyfrowej 928
Raport o stanie zapewnienia dostępności 414

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 12457
Zamówienia publiczne 395519
Plany zamówień publicznych 17660
Zapytania ofertowe 288548
Informacje o naborze 363787
Ogłoszenia 1295337
Ochrona Danych Osobowych 4785
Wybory 78428
Wybory Ławników 7490
Inicjatywy obywatelskie 1514
Gminny Portal Mapowy 9185
Budżet Obywatelski 4453
Edycja 2019 4799
Edycja 2018 4660
Edycja 2017 11270
Edycja 2016 3283
Edycja 2015 5493
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3731
« powrót do poprzedniej strony