ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 93
Informacje ogólne 63208
Dane teleadresowe 10756
Kierownictwo Urzędu 56667
Referaty i samodzielne stanowiska 111102
Zadania 5478
Statut Gminy 8267
Regulamin organizacyjny 8761
Schemat Organizacyjny 9090
Organy Gminy 5799
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 7190
Rada Miejska - organ stanowiący 15399
Jednostki pomocnicze Gminy 26021
Jednostki organizacyjne 33758
Jednostki Budżetowe 61863
Posiadające osobowość prawną 22308
Instytucje kultury 13722
Procedury załatwiania spraw 268028
Akty prawne 999205
Uchwały Rady Miejskiej 807910
Stanowiska Rady Miejskiej 14589
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 83877
Projekty uchwał 18263
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 15695
Kadencja 2018-2023 2762
Majątek i finanse 15917
Projekt budżetu na 2022 rok 222
Projekt budżetu na 2021 rok 255
Projekt budżetu na 2020 rok 345
Budżet Gminy Dobre Miasto 3654
2021 275
2020 546
2019 724
2017 1780
2018 1779
2016 3094
2014 2722
2011 3092
2015 2344
2010 8268
2012 2507
2009 3341
2008 4038
2013 2667
2006 3019
2005 3062
2007 3492
2004 3222
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2356
2013 2190
2014 1797
2015 1764
2018 614
2019 462
2020 374
2021 210
Informacje o wykonaniu budżetu 33801
Sprawozdania z wykonania budżetów 23039
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 12943
Sprawozdania Budżetowe 4029
Sprawozdania 927
Raport o stanie gminy 932
Raport za 2020 rok 282
Raport za 2019 rok 329
Raport za 2018 rok 523
Podatki i opłaty lokalne 36894
Oświadczenia majątkowe 17733
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 25002
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2772
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2675
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 3090
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 1802
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 2525
Oświadczenia majątkowe radnych składane w trakcie kadencji 2014-2018 1866
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 4085
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 1337
Rejestry, ewidencje, wykazy 14460
Ewidencje ogólnodostępne 7592
Ewidencje inne 4364
Rejestry ogólnodostępne 6885
Rejestry inne 4006
Udostępnianie danych 8189
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 15890
Ewidencja kąpielisk 1138
Wykazy ogólnodostępne 216
Organizacje pozarządowe 10173
Aktualności 14504
Akty prawne 5938
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 18090
Sprawozdania z realizacji współpracy 13196
Baza organizacji pozarządowych 10923
Konsultacje 9194
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 70277
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 15503
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 2555
Sport 1160
Kontakty i współpraca 13762
Współpraca krajowa 7059
Współpraca międzynarodowa 7751
Strategia Rozwoju Gminy 4950
Oświata 5903
Ochrona środowiska 61529
Gospodarka wodna 1001
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 15271
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3846
AZBEST 3182
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 525
2019 rok 357
2018 rok 449
2017 rok 1164
2016 rok 339
2015 rok 1447
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 604
Łowiectwo 2902
Program Ochrony Środowiska 518
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 346
Zabytki 4673
Planowanie Przestrzenne 701
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 260
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 452
Polityka społeczna 30473
Profilaktyka 1811
Bezpieczeństwo ludności 92
Kontrole 24078
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 26955
Petycje 11272
Druki do pobrania 102320
Rejestr Informacji o Środowisku 6123
Informacja turystyczna 27824
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 3651
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 907
Sesje Rady Miejskiej 22868
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 5860
Kadencja 2018-2023 21660
Imienne wyniki głosowania radnych 1111
Kadencja 2018-2023 9606
Interpelacje i zapytania 3118
Kadencja 2018-2023 32436

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 8399
Wyszukiwarka 2947
Statystyka 6213
Rejestr zmian 978633
Redakcja Biuletynu 6455
Mapa serwisu 18580
Deklaracja dostępności cyfrowej 698
Raport o stanie zapewnienia dostępności 292

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 11861
Zamówienia publiczne 379068
Plany zamówień publicznych 16789
Zapytania ofertowe 279652
Informacje o naborze 352878
Ogłoszenia 1226677
Ochrona Danych Osobowych 4145
Wybory 74173
Wybory Ławników 7113
Inicjatywy obywatelskie 1265
Gminny Portal Mapowy 8910
Budżet Obywatelski 4434
Edycja 2019 4323
Edycja 2018 4142
Edycja 2017 10317
Edycja 2016 2944
Edycja 2015 4957
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2764
« powrót do poprzedniej strony