ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 104
Informacje ogólne 78873
Dane teleadresowe 22048
Kierownictwo Urzędu 69999
Referaty i samodzielne stanowiska 146312
Zadania 7633
Statut Gminy 11850
Regulamin organizacyjny 12802
Schemat Organizacyjny 12831
Organy Gminy 6640
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 9847
Rada Miejska - organ stanowiący 21924
Jednostki pomocnicze Gminy 35001
Jednostki organizacyjne 40300
Jednostki Budżetowe 82026
Posiadające osobowość prawną 27531
Instytucje kultury 16209
Procedury załatwiania spraw 443073
Akty prawne 2339001
Uchwały Rady Miejskiej 2213047
Stanowiska Rady Miejskiej 25972
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 1223830
Projekty uchwał 29304
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 20175
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 9656
Kadencja 2024-2029 167
Majątek i finanse 18919
Projekt budżetu na 2024 rok 396
Projekt budżetu na 2023 rok 1127
Projekt budżetu na 2022 rok 1503
Projekt budżetu na 2021 rok 1489
Projekt budżetu na 2020 rok 1611
Budżet Gminy Dobre Miasto 3702
2024 162
2023 1071
2022 839
2021 1474
2020 2241
2019 1833
2018 3175
2017 2944
2016 4389
2015 3495
2014 4114
2013 3837
2012 3617
2011 4336
2010 9342
2009 4451
2008 5526
2007 4759
2006 4110
2005 4167
2004 4440
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2567
2013 3475
2014 2975
2015 2950
2018 1774
2019 1531
2020 2141
2021 1386
2022 838
2023 893
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2033 98
Informacje o wykonaniu budżetu 66571
Sprawozdania z wykonania budżetów 35231
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 23170
Sprawozdania Budżetowe 12570
Sprawozdania 6248
Raport o stanie gminy 2899
Raport za 2023 rok 125
Raport za 2022 rok 652
Raport za 2021 rok 1342
Raport za 2020 rok 1278
Raport za 2018 rok 1503
Raport za 2019 rok 1318
Podatki i opłaty lokalne 56167
Oświadczenia majątkowe 109812
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 26988
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 5419
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 5364
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 3453
Rejestry, ewidencje, wykazy 16658
Ewidencje ogólnodostępne 9922
Ewidencje inne 5655
Rejestry ogólnodostępne 10188
Rejestry inne 5082
Udostępnianie danych 10643
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 27099
Ewidencja kąpielisk 6422
Wykazy ogólnodostępne 2308
Organizacje pozarządowe 13739
Aktualności 28141
Akty prawne 9800
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 32506
Sprawozdania z realizacji współpracy 24214
Baza organizacji pozarządowych 20547
Konsultacje 20019
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 98832
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 33968
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 4017
Sport 5044
Kontakty i współpraca 17170
Współpraca krajowa 8851
Współpraca międzynarodowa 9994
Strategia Rozwoju Gminy 18157
Oświata 15712
Ochrona środowiska 89552
Gospodarka wodna 3897
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 22991
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7311
AZBEST 7968
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1063
2019 rok 1293
2018 rok 1348
2017 rok 2459
2016 rok 590
2015 rok 3180
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1971
Łowiectwo 16544
Program Ochrony Środowiska 2290
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 1603
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 36
Zabytki 9098
Planowanie Przestrzenne 3677
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 1662
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 3153
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny – Majątek 1441
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego 1614
Polityka społeczna 45863
Profilaktyka 8255
Bezpieczeństwo ludności 2732
Kontrole 37933
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 41520
Petycje 37577
Druki do pobrania 158084
Rejestr Informacji o Środowisku 29617
Informacja turystyczna 37887
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 10956
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3784
Sesje Rady Miejskiej 47206
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 14612
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 50247
Kadencja 2024-2029 2896
Imienne wyniki głosowania radnych 2170
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 43707
Kadencja 2024-2029 868
Interpelacje i zapytania 4322
Kadencja 2018-2023 (przedłużona do 2024) 55854
Kadencja 2024-2029 111
Uzyskaj informację publiczną 303
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 165

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 11930
Wyszukiwarka 4358
Statystyka 8344
Rejestr zmian 2439338
Redakcja Biuletynu 8758
Mapa serwisu 20237
Deklaracja dostępności cyfrowej 3557
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2925

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 19026
Zamówienia publiczne 543089
Plany zamówień publicznych 29179
Zapytania ofertowe 372345
Informacje o naborze 478237
Ogłoszenia 2185501
Ochrona Danych Osobowych 12687
Wybory 132066
Wybory Ławników 12888
Inicjatywy obywatelskie 5482
Gminny Portal Mapowy 13260
Budżet Obywatelski 4720
Edycja 2019 10852
Edycja 2018 9519
Edycja 2017 20054
Edycja 2016 6700
Edycja 2015 10842
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 14297
« powrót do poprzedniej strony