ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa PSZOK w Dobrym Mieście
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Warunkow Zamówienia (PDF, 435.2 KiB)
 • Załącznik nr 1-8 do SWZ (ZIP, 556.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (ZIP, 43.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 192.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 202.3 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 172 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 188.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w roku 2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunkow Zamówienia (PDF, 410.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 229.1 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 155.5 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 166.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunkow Zamówienia (PDF, 487.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 428.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 158.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa PSZOK w Dobrym Mieście
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 435 KiB)
 • Załącznik nr 1-8 do SWZ (ZIP, 526.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 43.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 192.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 221.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Sprostowanie (PDF, 193.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 232.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 193.4 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 172.7 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 192.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 174.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w roku 2024
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 410 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOCX, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 2b do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 31.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług (DOCX, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz narzędzi (DOCX, 35.7 KiB)
 • Zaącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 48.6 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 155.8 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 163.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 157.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 25.4 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOCX, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2b do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 31 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług (DOCX, 32.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (DOCX, 35.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 44.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów podległych oczyszczaniu (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ WYkaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ Wykaz ulic, przy których ustawione są kosze (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ Wykaz terenow zieleni miejskiej podlegających pielęgnacji (DOCX, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SWZ Wykaz ulic, przy ktorych ustawione są ławki (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SWZ Wykaz ulic, przy ktorych ustawione sa donice, torty, pergole, gazony (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SWZ Wykaz przystanków komunikacjnych na terenie Gminy Dobre Miasto (DOCX, 18.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.5 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 155.8 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 160.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 155 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport niesegregowanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, pochodzących ze wszystkich nieruchomości z terenu gminy Dobre Miasto oraz prowadzenie PSZOK-u w gminie Dobre
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 391.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 447.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 294.2 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 158.7 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 166.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 134.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej „Łynostrada” Knopin – Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu linii kolejowej nr 221 w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 32.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOC, 173 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 7 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 353.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 198.1 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 181.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 180.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRE MIASTO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 270.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej „Łynostrada” Knopin – Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu linii kolejowej nr 221 w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 32.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOC, 173 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy (PDF, 7 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 354.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.1 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 181.7 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 172.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 182.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji