ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa PSZOK w Dobrym Mieście
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Warunkow Zamówienia (PDF, 435.2 KiB)
 • Załącznik nr 1-8 do SWZ (ZIP, 556.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (ZIP, 43.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 192.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 202.3 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 172 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 188.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 442.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 61.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oswiadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 50.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 64.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 65.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 65.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 86.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. I (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. III (ZIP, 33.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. IV (ZIP, 48.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 208.7 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 87.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 219.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 221.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 218.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 219.3 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 220.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (DOCX, 54 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.4 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 218.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 217.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 219.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Unieważnienie cz. I (PDF, 213 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 220.8 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 61.1 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 86.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 238.1 KiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. II części (ZIP, 78.1 MiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. III części (ZIP, 73.3 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 218.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 253.8 KiB)
 • Informacja o kwocie, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 175.3 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 195 KiB)