ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 395.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Oferta (DOCX, 343.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 341.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 339.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 337.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 349.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz dostaw (DOCX, 348.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 50.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Ranking procesorów (PDF, 1.1 MiB)
 • ID postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 216.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 188.7 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 50.7 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do oferty Opis oferowanego sprzętu (DOCX, 52.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 30 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 31.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 7a do SWZ Wykaz doświadczenia kierownika budowy (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 7b do SWZ Wykaz doświadczenia inspektora nadzoru terenów zielonych (DOCX, 16.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 411.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOC, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa (ZIP, 79.2 MiB)
 • Załącznik nr 9a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - uzupełnienie (DOCX, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy (DOCX, 16.1 KiB)
 • ID postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174 KiB)
 • Informacja dot. wniesionego odwołania (PDF, 193.3 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 1001.6 KiB)
 • Odpis KRS (PDF, 30.5 KiB)
 • Potwierdzenie opłaty (PDF, 212.9 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie (PDF, 348.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 235.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 228.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 646.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 239 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 244.9 KiB)
 • Informacja dot. wniesionego odwołania (PDF, 121.2 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 14.2 MiB)
 • Odwołanie KRS (PDF, 30.5 KiB)
 • Odwolanie opłata (PDF, 279.1 KiB)
 • Odwołanie załączniki 1-3 (PDF, 21.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 162.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 165.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 151.4 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SWZ (PDF, 229.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 157.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 202.3 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ Formulrz ofertowy (PDF, 255.9 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ Formulrz ofertowy (DOCX, 24.9 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ Wykaz doświadczenia kierownika budowy (PDF, 212 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ Wykaz doświadczenia kierownika budowy (DOCX, 15.5 KiB)
 • Wezwanie do postępowania odwoławczego (PDF, 121.7 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 1 MiB)
 • Odwołanie CEIDG (PDF, 88.9 KiB)
 • Odwołanie opłata (PDF, 59.3 KiB)
 • Informacja korekta (PDF, 110.4 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 168.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 167.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 167.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 174.8 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ Formulrz ofertowy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 10 do SWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 161.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 160.3 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ Formulrz ofertowy (DOCX, 24.8 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOC, 161 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 167.4 KiB)
 • Wezwanie do postępowania odwoławczego (PDF, 121.2 KiB)
 • Odwołanie KRS (PDF, 30.5 KiB)
 • Odwołanie opłata (PDF, 282.7 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 10.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 177.9 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 23.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 168.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)