ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności min. 200 L przeznaczonego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkiewniku, Gmina Dobre Miasto
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 348.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Oferta (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 42.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy (DOC, 74 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (ODT, 43.8 KiB)
 • ID postępowania (DOCX, 12 KiB)