ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej „Łynostrada” Knopin – Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu linii kolejowej nr 221 w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 32.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOC, 173 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 7 MiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 353.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DOBRE MIASTO
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 442.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOCX, 61.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oswiadczenie wykonawcow wspólnie ubiegających się (DOCX, 50.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 64.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych (DOCX, 65.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób (DOCX, 65.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 86.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. I (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ Dokumentacja techniczna cz. III (ZIP, 33.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. IV (ZIP, 48.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 208.7 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy (DOCX, 87.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 219.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 221.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 218.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 219.3 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 220.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (DOCX, 54 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.4 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 218.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 217.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)