ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1571 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/132/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/289/2001 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz granic ich obwodów XXI/132/08 Obowiązujący
1572 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/134/08 w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobre Miasto XXI/134/08 Obowiązujący
1573 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/135/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok. XXII/135/08 Obowiązujący
1574 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/139/08 w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród. XXII/139/08 Obowiązujący
1575 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/138/08 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin". XXII/138/08 Obowiązujący
1576 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/137/08 w sprawie: określenia barw i flagi Gminy Dobre Miasto. XXII/137/08 Obowiązujący
1577 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/136/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2007 rok. XXII/136/08 Obowiązujący
1578 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/140/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok. XXIII/140/08 Obowiązujący
1579 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/141/08 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. XXIII/141/08 Obowiązujący
1580 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej II/6/06 Rady w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza. II/6/06 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu