ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "PRASLITY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną w m. Praslity, gm. Dobre Miasto
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 43 MW i powierzchni zabudowy do 21,6 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Orzechowo, gm. Dobre Miasto.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-23
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łęgno , gm. Dobre Miasto.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego w m. Barcikowo, gm. Dobre Miasto.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących budynków magazynowych o nową halę produkcyjną, m. Dobre Miasto, obręb 3 miasta Dobre Miasto.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Nowej Wsi Małej.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 43 MW i powierzchnia zabudowy do 21,6 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w m. Orzechowo, gm. Dobre Miasto.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łęgno , gm. Dobre Miasto.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Łęgno, gm. Dobre Miasto.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w m. Orzechowo, gm.Dobre Miasto.

Nawigacja między stronami listy informacji