ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Nowej Wsi Małęj
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m w m. Kabikiejmy Dolne
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w m. Orzechowo, gm.Dobre Miasto
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 na odcinku Smolajny-Kosyń
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-28
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Sunię w ciągu drogi powiatowej nr 1415N, droga powiatowa 1356 Piotraszewo-Praslity w m. Praslity gm. Dobre Miasto
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-14
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Sunię w ciągu drogi powiatowej nr 1415N, droga powiatowa 1356 Piotraszewo-Praslity w m. Praslity gm. Dobre Miasto
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-23
Zakres przedmiotowy
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w m.Podleśna i Międzylesie w gm. Dobre Miasto
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-09-23
Zakres przedmiotowy
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-04
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w m.Podleśna i Międzylesie w gm. Dobre Miasto
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Sunię w ciągu drogi powiatowej nr 1415N, droga powiatowa 1356 Piotraszewo-Praslity w m. Praslity gm. Dobre Miasto

Nawigacja między stronami listy informacji