ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-18 13:19:37 przez Arkadiusz Szymakowicz

Akapit nr - brak tytułu

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Dobre Miasto, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2024 rok.
 
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym Programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2023. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, w zakładce „Organizacje pozarządowe – Roczne i wieloletnie programy współpracy”.
 
Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowanie zapisów ujętych w Programie na 2023 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Elektroniczna wersja formularza w załączeniu.
 
Formularz w wersji elektronicznej odesłać można na adres: .
 
Formularz w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto (decyduje data wpływu do urzędu).
 
Termin zgłaszania uwag/propozycji co do zapisów w treści Programu upływa 25 października 2023 r.
 
Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu na 2024 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym.
 
Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem!
 
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Janusz Filipkowski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony