Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3261
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/175/04 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2003r.
Nr aktu prawnego
XXIV/175/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3262
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/174/04 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/174/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3263
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/173/04 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej, przy ulicy Malczewskiego 1.
Nr aktu prawnego
XXIV/173/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3264
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/172/04 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Swobodna.
Nr aktu prawnego
XXIV/172/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3265
Data podjęcia
2004-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/171/04 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/171/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3266
Data podjęcia
2004-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/170/04 w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXIII/170/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3267
Data podjęcia
2004-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/169/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego, Legionów.
Nr aktu prawnego
XXII/169/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3268
Data podjęcia
2004-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/168/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Warszewskiej, Kolejowej, Zwycięstwa, Gdańskiej, Łużyckiej.
Nr aktu prawnego
XXII/168/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3269
Data podjęcia
2004-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/167/04 w sprawie: udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXII/167/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3270
Data podjęcia
2004-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/166/04 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Nr aktu prawnego
XXI/166/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji