ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestrowanie działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Rejestrowanie działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Wydział: Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ogłoszono dnia: 2008-08-01 08:48:17

Termin załatwienia

najpóźniej następnego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Edyta Kozłowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
pok. 22

Telefon kontaktowy

89-615-39-39

Sposób załatwienia

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:
 • elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia roboczego wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.
Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.biznes.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 22, 28

Wymagane Dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności,
CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
CEIDG-SC – służy do zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej,
CEIDG-ZS – służy do zgłaszania informacji dotyczącej zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorcy,
CEIDG-POPR – służy do dokonywania poprawek.

Opłaty

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296  z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 994)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-01 08:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik Serwisowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-01 08:48:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 14:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony