ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przydział mieszkania z zasobów Gminy Dobre Miasto Drukuj informacjęSprawa: Przydział mieszkania z zasobów Gminy Dobre Miasto

Szczegóły informacji

Przydział mieszkania z zasobów Gminy Dobre Miasto

Wydział: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 09:26:10

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o zakwalifikowaniu wniosku do dalszego rozpatrzenia lub odmowie jego zakwalifikowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
Sekretariat pokój nr 12

Telefon kontaktowy

89 615 39 49

Sposób załatwienia

1. Wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu podlegają weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych w Uchwale nr LI/388/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto. 

2. Weryfikacja wniosków odbywa się na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów. 

3. Kompletne wnioski złożone przez osoby, które spełniają kryteria określone w/w uchwale są przedkładane Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która do dnia 30 grudnia danego roku dokonuje sprawdzenia warunków mieszkaniowych i sporządza protokół z wizji lokalu. 

4. W terminie do dnia 30 stycznia każdego roku po zweryfikowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową zostaje sporządzony projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu.
 
5. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych ul. Olsztyńska 19 na okres 15 dni. 

6. W okresie wywieszenia projektu listy osoby zainteresowane mogą zgłosić uwagi i ewentualne zastrzeżenia, które rozpatruje Burmistrz przy współudziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

7. Po upływie terminu składania ewentualnych zastrzeżeń i uwag od projektu listy i po ich rozpatrzeniu Burmistrz sporządza do końca I kwartału każdego roku listę osób uprawnionych do przydziału lokalu. 

8. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Centrum Usług Wspólnych na okres 30 dni. 

9. W ciągu roku Burmistrz może sporządzać dodatkowe listy, na których umieszcza się osoby, które zawarły i w pełni zrealizowały kontrakt socjalny.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14 pok. 21
11-040 Dobre Miasto

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przydział lokalu.

Zaświadczenia potwierdzające źródło i wysokość dochodów za okres 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem.

Czas realizacji

Przydziały realizowane są w miarę posiadanych lokali.

Opłaty

Od wniosku o przydział mieszkania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm) 

3. Uchwała Nr LI/388/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto (z późniejszymi zmianami)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Pawtel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pawtel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 09:26:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 09:26:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-13 10:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony