ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny od osób fizycznychDrukuj informacjęSprawa: Podatek leśny od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób fizycznych

Wydział: Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 12:31:35

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po otrzymaniu dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 61 279

Sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po otrzymaniu dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-04 Dobre Miasto, pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
Dla zdarzeń powstałych do 30 czerwca 2019 r.:
Informację w sprawie podatku leśnego w/g ustalonego wzoru
Dla zdarzeń powstałych od 1 lipca 2019 r.:

Opłaty

Nie podlega opłatom

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - 67 a § 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu.
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67 a § 1, pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w/g miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u sołtysa lub na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Dudek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dudek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 12:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 12:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 08:36:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony