ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: 50-lecie pożycia małżeńskiegoDrukuj informacjęSprawa: 50-lecie pożycia małżeńskiego

Szczegóły informacji

50-lecie pożycia małżeńskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 14:49:10

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 5

Sposób załatwienia

1. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz.
2. Organizacja uroczystości wręczania medali.
3. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.
4. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia dokumentów.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 5

Wymagane Dokumenty

- Odpis aktu małżeństwa (dotyczy aktu sporządzonego poza Dobrym Miastem)

Uwagi

• Wniosek o udostępnienie medalu przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą rocznicę. Jeśli rocznica przypada w styczniu bądź lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedniego.
• Dowody osobiste do wglądu.
Informacja dla osób bliskich dokonujących zgłoszenia:
• Do wniosku wpisuje się oprócz danych osobowych:
o numery PESEL małżonków
o nazwiska i imiona
o pierwsze imiona rodziców
o data i miejsce urodzenia
o poprzednie nazwiska
o miejsce zameldowania na pobyt stały obojga małżonków (jeśli małżonkowie mają różne adresy, oprócz stałych meldunków wpisują adres do korespondencji)
o data zawarcia związku małżeńskiego
INFORMACJA, w którym USC zawarty był związek małżeński.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 października 1992 roku Prawo o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
« powrót do poprzedniej strony