ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 6/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243 i 244 w obrębie Jesionowo, gm. Dobre Miasto
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-12
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej "Jesionowo" w m. Jesionowo, Orzechowo, Podleśna, gm. Dobre Miasto na środowisko
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 12, 13 w obrębie Podleśna, gm. Dobre Miasto
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy krytej i odkrytej w m. Kabikiejmy Dolne, gm. Dobre Miasto
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów złomu zlokalizowanego na działce nr ew. 9 obręb 0005 miasta Dobre Miasto
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Knopin" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 43 obręb Knopin, gmina Dobre Miasto
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 5/2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża "Podleśna I" na części dz. 207/4 obręb Podleśna
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243 i 244 w obrębie Jesionowo, gm. Dobre Miasto
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w m. Orzechowo, gm.Dobre Miasto
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej "Jesionowo" w m. Jesionowo, Orzechowo, Podleśna, gm. Dobre Miasto

Nawigacja między stronami listy informacji