ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXIV/435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXIV/434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Nr aktu prawnego
LXIV/433/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LXIV/432/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024”.
Nr aktu prawnego
LXIV/431/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobre Miasto w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
LXIV/430/2022
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania, wypłacania oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
LXIV/429/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
LXIV/428/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/427/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2033.
Nr aktu prawnego
LXIV/426/2022
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji