Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 97
Informacje ogólne 76148
Dane teleadresowe 20361
Kierownictwo Urzędu 67018
Referaty i samodzielne stanowiska 141687
Zadania 7381
Statut Gminy 11364
Regulamin organizacyjny 12286
Schemat Organizacyjny 12389
Organy Gminy 6482
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 9510
Rada Miejska - organ stanowiący 20974
Jednostki pomocnicze Gminy 33443
Jednostki organizacyjne 39197
Jednostki Budżetowe 78511
Posiadające osobowość prawną 26557
Instytucje kultury 15892
Procedury załatwiania spraw 420065
Akty prawne 2139664
Uchwały Rady Miejskiej 1996823
Stanowiska Rady Miejskiej 24820
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Zarządzenia Burmistrza 1062914
Projekty uchwał 27526
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 19253
Kadencja 2018-2023 8939
Majątek i finanse 18303
Projekt budżetu na 2024 rok 161
Projekt budżetu na 2023 rok 998
Projekt budżetu na 2022 rok 1387
Projekt budżetu na 2021 rok 1373
Projekt budżetu na 2020 rok 1479
Budżet Gminy Dobre Miasto 3694
2023 889
2022 732
2021 1356
2020 2092
2019 1721
2017 2817
2018 3031
2016 4258
2014 3970
2011 4199
2015 3360
2010 9203
2012 3495
2009 4346
2008 5375
2013 3721
2006 3993
2005 4056
2004 4319
2007 4625
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2484
2013 3350
2014 2836
2015 2830
2018 1669
2019 1427
2020 1999
2021 1265
2022 732
2023 766
Informacje o wykonaniu budżetu 63121
Sprawozdania z wykonania budżetów 33805
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21981
Sprawozdania Budżetowe 11310
Sprawozdania 5565
Raport o stanie gminy 2465
Raport za 2022 rok 483
Raport za 2021 rok 1191
Raport za 2020 rok 1151
Raport za 2018 rok 1392
Raport za 2019 rok 1193
Podatki i opłaty lokalne 53420
Oświadczenia majątkowe 92543
Oświadczenia majątkowe (do 2018) 26535
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 5026
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 4739
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 3210
Rejestry, ewidencje, wykazy 16326
Ewidencje ogólnodostępne 9693
Ewidencje inne 5514
Rejestry ogólnodostępne 9857
Rejestry inne 4947
Udostępnianie danych 10415
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 25903
Ewidencja kąpielisk 5859
Wykazy ogólnodostępne 2085
Organizacje pozarządowe 13312
Aktualności 26406
Akty prawne 9334
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 31064
Sprawozdania z realizacji współpracy 23118
Baza organizacji pozarządowych 19305
Konsultacje 18370
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 95520
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 31002
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 3884
Sport 4412
Kontakty i współpraca 16672
Współpraca krajowa 8619
Współpraca międzynarodowa 9742
Strategia Rozwoju Gminy 16489
Oświata 14201
Ochrona środowiska 85407
Gospodarka wodna 3590
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 22135
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6779
AZBEST 7447
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1009
2019 rok 1180
2018 rok 1254
2017 rok 2305
2016 rok 560
2015 rok 2949
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1840
Łowiectwo 14793
Program Ochrony Środowiska 2068
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 1471
Zabytki 8281
Planowanie Przestrzenne 3046
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta 1460
MPZP fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta 2835
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny – Majątek 773
MPZP fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego 910
Polityka społeczna 43687
Profilaktyka 7292
Bezpieczeństwo ludności 2119
Kontrole 36275
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 38884
Petycje 33082
Druki do pobrania 151728
Rejestr Informacji o Środowisku 21891
Informacja turystyczna 36390
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 9878
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3142
Sesje Rady Miejskiej 40059
Sesje Rady Miejskiej - nagrania 12788
Kadencja 2018-2023 43825
Imienne wyniki głosowania radnych 2046
Kadencja 2018-2023 39422
Interpelacje i zapytania 4206
Kadencja 2018-2023 52010

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 10932
Wyszukiwarka 3919
Statystyka 7845
Rejestr zmian 2083199
Redakcja Biuletynu 8195
Mapa serwisu 19734
Deklaracja dostępności cyfrowej 3019
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2110

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 17773
Zamówienia publiczne 515867
Plany zamówień publicznych 27164
Zapytania ofertowe 359803
Informacje o naborze 458361
Ogłoszenia 2051374
Ochrona Danych Osobowych 11163
Wybory 118082
Wybory Ławników 11815
Inicjatywy obywatelskie 4792
Gminny Portal Mapowy 12395
Budżet Obywatelski 4657
Edycja 2019 9683
Edycja 2018 8890
Edycja 2017 18908
Edycja 2016 6258
Edycja 2015 10078
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 12425