ˆ

Druki do pobrania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Druki do pobrania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-09 12:28:44

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Deklaracja na podatek od nieruchomości. 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek rolny
Informacja w sprawie podatku rolnego
Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku leśnego

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - udział związany z lokalem
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nieruchomość gruntowa
Oświadczenie o danych

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Dobre Miasto.
Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie przestrzennego zagospodarowania gminy działek.
 

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o udostępnienie danych.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Zgłoszenie pobytu stałego.
Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiace.
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stalego.  
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ewidencja działalności gospodarczej
CEIDG1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej    
CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa
CEIDG-POPR
CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal ABC
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia ABC
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Zgłoszenie zmiana/likwidacja
Wniosek o wydanie duplikatu
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta realizacji zadania publicznego
Instrukcja wypełniania oferty
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Instrukcja wypełniania sprawozdania
Ramowy wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
Wniosek o aneks
Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza
Uchwała Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
ANKIETA dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dobre Miasto
REGULAMIN udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dobre Miasto
Wniosek o pożyczkę dla organizacji pozarządowych realizujących projekty ze źródeł zewnętrznych

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Awans zawodowy nauczycieli
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczycieli mianowanego

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznej placówce oświatowej
Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Oświadczenie - brak obowiązku składania sprawozdań finansowych
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wykaz udzielonej pomocy de minimis

Rejestr instytucji kultury
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Sprawy mieszkaniowe
Wniosek o przydział lokalu
Wniosek o zamianę lokalu
 
Ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych
Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 
Honorowy Patronat Burmistrza Dobrego Miasta
 
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Dobrego Miasta
Wniosek o przyznanie patronatu
Herb

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o decyzje środowiskową.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wniosek o przyznanie suchej karmy dla bezdomnych kotów
Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji/uśpienie ślepych miotów
Deklaracja społecznego opiekuna kotów wolno żyjących
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - ćwiczenia wojskowe
Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi OSP

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rodziny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Głowala Data wytworzenia informacji: 2009-11-09 12:28:44
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2009-11-09 12:28:44
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2009-11-09 12:37:58
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Szóstek Data ostatniej zmiany: 2017-03-08 15:18:01
Artykuł był wyświetlony: 15687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu