ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. XXXVI/239/2017 Obowiązujący
42 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu. XXXVI/238/2017 Obowiązujący
43 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXVI/237/2017 Obowiązujący
44 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto. XXXVI/236/2017 Obowiązujący
45 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXI/360/01 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Wodnych w Dobrym Mieście. XXXV/235/2017 Obowiązujący
46 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXXV/234/2017 Obowiązujący
47 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXV/233/2017 Uchylony
48 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXV/232/2017 Zmieniony
49 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”. XXXV/231/2017 Obowiązujący
50 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXV/230/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu