Akty prawne - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Dobrym Mieście, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. LIV/354/2018 Obowiązujący
42 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu. LIV/353/2018 Zmieniony
43 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście. LIV/352/2018 Obowiązujący
44 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LIV/351/2018 Zmieniony
45 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. LIV/350/2018 Obowiązujący
46 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LIV/349/2018 Obowiązujący
47 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LIII/348/2018 Obowiązujący
48 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 dla Gminy Dobre Miasto”. LIII/347/2018 Obowiązujący
49 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu. LIII/346/2018 Obowiązujący
50 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442/50 i działka nr 442/37, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto wraz z budynkiem użytkowym nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej. LIII/345/2018 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu