ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na
Nr aktu prawnego
OK.0050.153.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.152.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.151.2023.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary Malewskiej w Barcikowie
Nr aktu prawnego
Og.0050.150.2023.JG
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.149.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Dobrego Miasta z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.
Nr aktu prawnego
LXXIV/486/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LXXIII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIII/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”
Nr aktu prawnego
FR.0050.148.2023.MHW
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.147.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji