ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne
Nr aktu prawnego
OK.0050.206.2023.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.205.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
BF.0050.204.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości.
Nr aktu prawnego
IN.0050.203.2023.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Dobrym Mieście Spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.202.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Knopinie Spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.201.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXVII/493/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXXVII/492/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia od PKP SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Cerkiewniku.
Nr aktu prawnego
IN.0050.200.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2023 podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 r.
Nr aktu prawnego
OK.0050.199.2023.UM
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji