ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.111.2022.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.110.2022.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.109.2022.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.108.2022.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.107.2022.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrego Miasta Nr Og.050.116.2018.MI w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.106.2022.MG
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022-2033.
Nr aktu prawnego
LIX/400/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LIX/399/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
LVIII/398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022-2033.
Nr aktu prawnego
LVIII/397/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji